Sunday, August 15, 2010

Boy Ipis issue 2 sa MCC aug.21-22,2010


Sa wakas, mailalabas na rin namin ang ikalawang yugto ng paborito nating... err, ipis. Well, siya lang naman kung sakaling ipis na inyong katutuwaan at di aapakan eh :) So kita kits sa Megamall sa Aug 21 at 22 oks?

No comments: