Thursday, September 27, 2007

Visit my shop :)

Come visit my store on CafePress!

Wala lang, pinagaaralan ko pa ito. Soon, aayusin ko ang Store ko :) Nakita ko lang ito kila Ner P at kay Reno Maniquis. Sinubukan ko na rin hehe.

1 comment:

Ner P said...

AYOS!

gawa ka na ng t-shirts!