Monday, January 21, 2008

Demigods: Alakdan ad!


Pencil: Fritz Casas
inks: Alejandro Sicat Jr.
Colors: Gilbert Monsanto

1 comment:

george said...

ilabas na agad yan!.. naghihintay na ang buong sambayanan.